J.Vrchlického 22, 736 01 Havířov-Podlesí
777 650 007 svoboda@instaflex.cz
Voda, plyn, topení

Solární systémy

Z důvodu neustále se zvyšujících cen energií, do ekologického solárního zařízení pro ohřev Tv, bazénu či podporu vytápění se rozhodně vyplatí investovat. Nezávislost na dodávkách tepelné energie a nemalý přínos pro životní prostředí,použití této technologie se dá ušetřit až 70% ročních nákladů na ohřev Tv… Při odhadované životnosti solárního zařízení 25-30 let jsou úspory nezanedbatelné..

PŘEMĚNA ENERGIE PROBÍHÁ BEZ VZNIKU ŠKODLIVÝCH EMISÍ Co2 !!!!
SLUNCE ÚČTY NEPOSÍLÁ

MONTÁŽE
- konzultace a návrh řešení, PD, opravy a servis
- komplexní dodávka a montáž solárního systému
- seřízení a uvedení do provozu
- kontrola kapacity a výměna nemrznoucí směsi
- kontrola a nastavení expansní nádoby a provozních

Příklady instalací: