J.Vrchlického 22, 736 01 Havířov-Podlesí
777 650 007 svoboda@instaflex.cz
Voda, plyn, topení

Voda, topení, plyn

PLYN
Pro montáž a opravy vyhrazeného plynového zařízení máme technickou úroveň a odbornou způsobilost čímž poskytujeme záruku pro vykonávání montáží, oprav a zkoušek…

MONTÁŽE
- Zajišťujeme PD a revize plyn. zařízení
- domovní plynovody (rekonstrukce),zapojení spotřebičů
- montáže a opravy vyhrazených plyn. zařízení
- rozvody potrubí Cu, nerez, ocel,Pe
- spotřebiče s výkonem pod 50kw a více
- kontroly rozvodů a odstranění závad po revizích plyn. zařízení

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
Při správném technickém navržení topné soustavy lze ušetřit investiční,ale hlavně provozní náklady za energie….
Zajišťujeme komplexní dodávku od návrhu, projektu až po realizaci a uvedení do provozu včetně potřebné tlakové a topné zkoušky potvrzené protokoly

Provádíme montáže…
- hydraulické vyregulování otopných soustav RD a obytných domů
- nové instalace i rekonstrukce otopných soustav
- dodávky a montáže zdrojů tepla-plyn. kotelny,předávací parní stanice
- rozvody potrubním systémem Pex-Alpex, Cu, ocel, uhlíková ocel
- etážového a podlahového vytápění
- regulace a automatizace topných systémů
- pročištění rozvodů topení Rems pusch
Záruční, pozáruční opravy a servis

VODA
Firma provádí kompletní služby ZTI, instalace venkovních a vnitřních rozvodů pitné a užitkové vody,dešťové a kanalizace v bytech,RD,bytových domech,průmyslových objektech a areálů…Jsme materiálně a technicky vybavení tak abychom zvládli práce co v nejkratším termínu v požadované kvalitě s minimálním omezením zákazníka..

MONTÁŽE
- návrh,PD,realizace,záruční a pozáruční servis a opravy
-¨certifikované potrubní rozvody-PPR,Cu, Pex-Alpex, nerez a uhlíková ocel
- ležaté, stoupací a požární rozvody vody
- využití dešťové a užitkové vody, domácí vodárny
- úpravny vody,ochrana proti legionelle, posilovači stanice
- kompletace sociálního zařízení a sanitární techniky
- strojní čistění odpadního potrubí
- rozvody odpadního potrubí HT, KG,PVC
- kamerový monitoring rozvodů vody či kanalizace
- regulační a měřících zařízení,vyvážení rozvodů CTV
- filtrační zařízení a změkčovače vody
- diagnostika teplot, tlaku,průtoku TV a vyvážení rozvodu cirkulace TV

Příklady instalací: